založení firmy od 9.900 Kč Virtuální sídla od 125,-Kč Trvalý pobyt v Praze od 249,- Kč

OFFSHORE

ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI

Naše společnost se mimo jiné zabývá zakládáním offshore společností. Co ale termín offshore zahrnuje? Offshore společnost je založena v zemi, která povoluje nižší zdanění, popřípadě toto zdanění vůbec nezavádí. Ve společnosti se běžně nazývají tyto státy tzv. „Daňové ráje“. Namísto všech daní, které by společnost běžně zaplatila v jiných zemích, v offshore zónách zaplatí pouze roční poplatek, který určuje místní vláda. V závislosti na zákonech příslušné jurisdikce, se může lišit zdanění příjmů společnosti a dividend akcionářů, nicméně daňová povinnost je podstatně nižší než v zemích EU, v Rusku, či v státech CIS. Bez jakýchkoliv pochybností je offshore řešení jedním z nejúčinnějších a nejspolehlivějších metod daňového plánování.
Vybudováním offshore struktury je perfektní způsob, jak optimalizovat daňový základ společnosti a zajistit anonymitu podnikové soustavy. 
Nabízíme několik možností nákupu offshore společnosti:
> Registraci společnosti dle požadavků zákazníka;
> Pořízení ready-made společností;
> Výstavbu holdingové struktury offshore společnosti.
V rámci registrace offshore společnosti, zajišťujeme úplný administrativní servis po celou dobu jejího fungování.
Výhody offshore společnosti:
> Nejnižší zdanění, nebo žádné zdanění a to i v případech, kdy společnost nevykázala žádnou činnost na území, kde je registrována. 
> Vedení účetnictví a auditů;
> Nízké administrativní náklady;
> Úplná důvěrnost společnosti;
> Ochrana aktiv společnosti.
Rádi Vám poskytneme odborné konzultace ke všem Vašim otázkám a pomůžeme Vám s výběrem optimální obchodní jurisdikcí.

 

Ready-made zahraniční společnosti

Ready-made offshore je společnost, která je již zaregistrovaná v offshore jurisdikci za účelem následného prodeje. Tyto společnosti jsou již zaevidované v obchodním rejstříku v příslušné jurisdikci a také již mají vlastní identifikační číslo včetně adresy sídla. Tento princip šetří čas našich klientů, protože již nemusí procházet zdlouhavým procesím registrace.

Nákupem ready-made společnosti můžete začít řídit svůj podnik okamžitě, bez jakéhokoliv zdržení, kdy obdržíte všechny potřebné dokumenty v den nákupu. Ready-made společnost lze také využít okamžitě při budování holdingových struktur vašeho podnikání. Naše společnost Vám nabízí nákup takovéto ready-made společnosti a garantujeme, že tyto společnosti nikdy neprovozovaly žádnou hospodářskou činnost, nemají žádné dluhy a taktéž všechny státem určené poplatky jsou uhrazeny (včetně povinných ročních poplatků). Též prohlašujeme, že představenstvo se nezměnilo od doby, co byla společnost založena a také nebyly v minulosti vytvořeny žádné bankovní účty. Jakmile si koupíte společnost, můžete ihned uskutečnit jakékoliv potřebné změny. (změnit název společnosti, změnit strukturu jednatelů či společníků atp.)

Velice rádi Vám poskytneme odborné poradenství a pomoc při výběru toho nejlepšího řešení ve Vaší jurisdikci. Přebíráme na sebe všechna řešení všech nuancí spojených s nákupem společnosti a taktéž Vám zajistíme veškerou nutnou administraci. V neposlední řadě Vám také založíme offshore bankovní účet, který zjednoduší Vaše podnikání. Více o založení bankovního účtu se dočtete v příslušné sekci.

 

Založení zahraničních společností

Než proběhne registrace společnosti v offshore oblasti, je nezbytné vybrat jurisdikci a typ společnosti, s ohledem na specifikaci budoucích aktivit, což je podstatné pro správné fungování offshore společnosti. U nás máte na výběr až 16 zemí světa, kde pro Vás můžeme založit společnost a to dle Vašich požadavků při dodržení všech formalit a právních norem. Naši specialisté připraví všechny potřebné dokumenty a zajistí všechny nezbytné kroky k úspěšnému zaregistrování Vaší firmy hned poté, co si v naší kanceláři objednáte dané služby. V takovém případě Vám zašleme kompletní dokumentaci během 1 – 4 týdnů v závislosti na zvolené jurisdikci.

Náš tým Vám poskytneme podrobné informace na jakékoliv otázky. Odborníci naší společnosti se postarají o všechny záležitosti týkajících se registrace Vaší firmy, což ušetří Váš čas i náklady.

 

 

Nominální servis

Do výčtu služeb, které jsou spojeny s úplnou správou společnosti, patří zajisté i nominální servis. Naše společnost tento nominální servis klientům nabízí, přičemž garantuje úplnou anonymitu vlastnictví a řízení společnosti. Poskytujeme 100% ochranu skutečného vlastníka, což prokazuje smlouva o poskytování nominálních 
služeb. Nominální servis zahrnuje obsazení pozic statutárních a kontrolních orgánů společnosti klienta, přičemž se může jednat jak o úplný (jednatel a společník) tak i částečný nominální servis (jednatel nebo společník). Řízení společnosti se provádí na základě generální plné moci, kdy klient dle svých pokynů určuje jednání osob dosazených do orgánů společnosti.
Naší devizou je spolehlivost, diskrétnost, bezúhonnost, mlčenlivost. Všechny tyto vlastnosti zaručují anonymitu vlastnictví, ochranu soukromí, eliminaci rizik. Klient si může být jist, že zajistíme bezvadný administrativní chod společnosti a to na základě jím vydaných přesných instrukcí. 
Rádi Vám pomůžeme podrobnými radami na jakékoliv otázky.

 

Bankovní účty

Nabízíme služby pro otevření bankovních účtů pro Vaši firmu v mezinárodních a nebo offshore bankách. Založením bankovního účtu mimo oblast aktivit Vaší společnosti je cesta k ochraně Vašeho podnikání před neočekávanými změnami v daňovém systému této země. Mezinárodní bankovní účty jsou jednoduché a pohodlné při jejich používání, protože není potřeba chodit do banky k provedení transakcí nebo pro informace o účtu – všechno to se provádí přes systém vzdálené administrace účtu.

Pro otevření tohoto bankovního účtu můžete být jak fyzická tak i právnická osoba.

Založení bankovního účtu je vždy velice individuální procedura; požadavky a možnosti každé z bank často podléhají změnám. To je důvod, proč pro efektivnější práci a optimalizaci vyžadujeme čas na založení účtu. Nabízíme odborné konzultace a snažíme se najít nejlepší a nejvhodnější banku pro každého klienta. Disponujeme seznamem bank, kde každá má rozsáhlé zkušenosti v oblasti privátního bankovnictví. Samozřejmostí je pak diskrétnost, vynikající péče o zákazníka a v neposlední řadě zachování bankovního tajemství.

 

 

Seznam jurisdikc 

Seychelly

BVI 

Maršalové ostrovy

Belize

Nevis
Panama
Dominica
Singapore

Sv. Vincent a Grenadine
Hong Kong
United Arab Emirates
United Kingdom
Mauritius
CyprusZavoláme Vám zpět

(c) copyright 2017 by SEO optimalizace s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.

SEO optimalizace