založení firmy od 9.900 Kč Virtuální sídla od 149,-Kč Trvalý pobyt v Praze od 199,- Kč

Likvidace

Chcete ukončit podnikání v České republice? Naše společnost Vás zastoupí v procesu likvidace společnosti od ZAČÁTKU až do KONCE (alternativou je také převod společnosti na jiného majitele a změna jednatele).

 

Likvidace je způsob ukončení činnosti právnické osoby. Úspěšně ukončená likvidace má za následek výmaz právnické osoby (společnosti, spolku, atd.) z obchodního rejstříku. Likvidaci provádí k tomu ustanovená osoba, tzv. Likvidátor. Likvidátorem může být kdokoliv, samotná likvidace je však složitý proces a řada klientů se v této službě nechá zastoupit.

 

Co je třeba před likvidací ověřit?

Na začátku likvidace je třeba zjistit, zdali je společnost předlužená či nikoliv. Tedy zdali je majetek společnosti vyšší než závazky (dluhy) vůči věřitelům. Pokud by závazky byly vyšší než majetek společnosti a s věřiteli by se nepovedlo domluvit na odepsání (odpuštění) části dluhu, bylo by nutné místo likvidace vyhlásit insolvenci.

Pokud je majetek společnosti vyšší nebo stejný než závazky, může se přistoupit k likvidaci. To samé platí, pokud společnost nemá žádné závazky, a třeba ani žádný majetek.

 

Rozhodl jsem se pro likvidaci společnosti, jaký je postup?

Je to snadné. Domluvíme společně schůzku u notáře, kde nejvyšší orgán společnosti (valná hromada apod. , tedy majitelé) rozhodnou o vstoupení společnosti do likvidace. Zároveň se ustanoví likvidátor společnosti. Od této chvíle řídí proces likvidace likvidátor.

 

Co dělá likvidátor?

Úkolem likvidátora je zjistit hodnotu veškerého majetku a uhradit všechny závazky. V této části může být vyžadována součinnost od statutárních orgánů společnosti (například při inventarizaci majetku, jeho převzetí, schválení účetní závěrky a podobně) Celkem se jedná o cca 25 úkonů které musí likvidátor učinit, než bude společnost vymazána z OR.

 

Celkově se dá shrnout postup likvidace skrze naši společnost následovně:

 

Jak dlouho likvidace trvá a kolik to stojí?

Likvidace je individuální záležitost a odvýjí se od množství závazků a stavu majetku společnosti. Proces likvidace není časově omezen, dá se ale říci, že i u nejmenší společnosti je délka likvidace alespoň 4 měsíce. Je to dáno především zákonem danou lhůtou pro uveřejnění záměru likvidace společnosti v Obchodním věštníku a následnou vyčkávací 90 denní lhůtou. Proces likvidace tedy trvá 4 a více měsíců. Cena za likvidaci společnosti je individuální dle typu společnosti a její historie. Pro nezávaznou kalkulaci kontaktujte naši kancelář.

Zavoláme Vám zpět

(c) copyright 2017 by SEO optimalizace s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.

SEO optimalizace