založení firmy od 9.900 Kč Virtuální sídla od 125,-Kč Trvalý pobyt v Praze od 125,- Kč

Právní služby

Pro naše klienty zajišťujeme pomocí trvale spolupracující advokátní kanceláře právní služby z těchto oblastí:

 

Smluvní agenda 

Zajistíme přípravu mnoha různých smluv, ať již často využívaných (smlouvy nájemní, kupní) či atypických smluv (např. smlouvy o společném podniku, prohlášení o investičních záměrech, finančně-transakční agenda). 

 

Pracovněprávní agenda

Zajišťujeme právní služby s pracovněprávní tematikou - sepisování pracovních a manažerských smluv, ukončování pracovního poměru (ze strany zaměstnavatele i zaměstnance), poradenství se zaměstnáváním cizích státních příslušníků, včetně poradenství v imigračních záležitostech.

 

Akvizice

Pod tuto oblast patří služby související s akvizicemi společností, podniků, právní audit, fúze podniků a společností, vypracování komplexní smluvní dokumentace, zastupování při sjednávání podmínek obchodních transakcí, zajištějí povolení a licencí ze strany státní správy.

 

Sporná agenda

Zajišťujeme zastupování klientů v obchodněprávních, občanskoprávních i pracovněprávních sporech, v řízení před správními soudy a v rozhodčích řízeních v České republice i v zahraničí. 

 

Nemovitosti a stavební právo

Sjednávání a příprava smluv o převodech nemovitostí, příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí, rozdělování spoluvlastnictví, úpravy SJM, sjednání a zrušení věcných práv k nemovitostem (věcná břemena, zástavní práva).

 

Trestní právo

Obhajoba v konkrétním již zahájeném trestním řízení, poradenství z hlediska odpovědnosti statutárního orgánu při uzavírání smluv, poradenství při organizaci veřejných zakázek, čerpání fondů z EU apod.

 

Daňová a finanční agenda

Žaloby proti rozhodnutí daňových orgánů, koncepty mezinárodních smluv s ohledem na optimální zdanění, právní zastupování před správem daně, vedení sporů s finančími a celními úřady.

 

Veškeré právní služby jsou poskytovány v českém, anglickém a ruském jazyce.

Zavoláme Vám zpět

(c) copyright 2017 by SEO optimalizace s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.

SEO optimalizace